JIN HSIANG ENTERPRISE CO., LTD.

Outside View of the Factory

 

Contact Information

Company:JIN HSIANG ENTERPRISE CO., LTD.
Address:No.8-1, Xilong Ln., Xiushui Township, Changhua County 504, Taiwan
Telephone:886-4-7693725
Fax:886-4-7697530